Bezrobocie w Polsce nadal niskie. Dane Eurostatu

Według danych Eurostatu w styczniu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5% . W Unii Europejskiej – 8,6%.
Liczby pokazują, że Polska nadal znajduje się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem. W styczniu br. stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 7,3%. Utrzymując się tym samym na stałym poziomie z przed miesiąca, natomiast o 0,8 pkt. proc. mniej niż przed rokiem.
 
Szacunki Eurostatu pokazują, że liczba osób bezrobotnych w Polsce, w styczniu ubiegłego roku wynosiła 912 tys. wobec 768 tys. bieżącego roku.Najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (2,4%), na Malcie (3,5%) oraz w Niemczech (3,6%). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Grecji (20,9% – dane za styczeń), oraz w Hiszpanii (16,3 %).

Więcej: LINK