Wsparcie dla firm dotkniętych powodzią

ZRP ocenia pozytywnie projekt utworzenia stałego systemu wsparcia dla firm dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Nie oprocentowane, umarzalne pożyczki, które pozwolą na odtworzenie majątku firmy bez zbędnych procedur biurokratycznych to zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego optymalne wsparcie dla poszkodowanych mikro i małych przedsiębiorstw.

Związek postuluje, doprecyzowanie zapisu, by wprowadzona regulacja objęła również mikro przedsiębiorców, co nie jest jasno sformułowane w obecnym projekcie ustawy. ZRP wnioskuje też o zwiększenie kwoty pożyczki do 100 tys. zł.

Więcej informacji w załączniku.