Seminarium nt. pracowniczych programów emerytalnych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza pracodawców na seminarium pt. „Korzyści wynikające z uczestnictwa oraz zasady prowadzenia pracowniczego programu emerytalnego”, które odbędzie się 22 czerwca 2010 roku w Warszawie.

Spotkanie organizowane jest w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR. Celem seminarium jest zachęcenie pracodawców do zakładania pracowniczych programów emerytalnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2010 roku (w godz. 11.00-14.30) w hotelu Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2 w Warszawie.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego aż do wyczerpania miejsc, lecz nie później niż do dnia 15 czerwca 2010 roku. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane w dniu 17 czerwca 2010 roku. W razie pytań należy kontaktować się z Grzegorzem Drabarkiem, tel. 22-262-4002, e-mail: cedur@knf.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy: LINK
Program spotkania: LINK