Wsparcie dla członkostwa w międzynarodowych organizacjach branżowych

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło kolejną edycję konkursu, w ramach którego możliwe jest uzyskanie przez polskie organizacje przedsiębiorców dofinansowania składki członkowskiej związanej z przynależnością do międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.
 
Projekt „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” zakłada wyłonienie organizacji, którym zostanie udzielona dotacja na pokrycie części składek członkowskich. Jego celem jest zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na Jednolitym Rynku Europejskim oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą.

W 2010 r. maksymalna kwota dotacji wynosi 45 tys. zł. O większe wsparcie, stanowiące dwukrotność tej kwoty będą mogły starać się organizacje pracodawców reprezentatywne zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Ponadto, dodatkowe dotacje, nie wyższe niż 25 tys. zł, będą mogli otrzymać wszyscy ci beneficjenci, którzy opłacają dwie lub więcej składek.

O dotację będą mogły ubiegać się organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które:
1.   Zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe.
2.   Dobrze znają problematykę sektora MŚP.
3.   Zrzeszają przedsiębiorców zaliczanych do małych lub średnich przedsiębiorstw (min. 60 % członków).
4.   Funkcjonują na rynku minimum 2 lata (w przypadku nowych organizacji, które powstały na bazie istniejących wcześniej podmiotów a spełniają określone warunki, honorowany będzie krótszy niż 2-letni okres).

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2010.

Szczegółowych informacji udziela:
Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki
Tel. (022) 693 59 25
e-mail: Malgorzata.Ziolkowska@mg.gov.pl.

Więcej informacji: LINK