XXXII Podkarpacki Konkurs młodych fryzjerów

Już po raz trzydziesty drugi młodzi podkarpaccy adepci sztuki fryzjerskiej stanęli w szranki konkursu, który wyłonił reprezentantów tego regionu w zmaganiach ogólnopolskich. Do przeprowadzonego 28 lutego 2010 r. konkursu przystąpiło 48 uczestników, w tym 6 w kategorii fryzjerstwa damskiego, 3 – męskiego, 34 – w kategorii indywidualnej: włosy spięte do góry (kok) oraz 5 – w kategorii indywidualnej: fale wyciskane na mokro.

Efekty rywalizacji w wyżej wymienionych czterech kategoriach oceniała 5-osobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Krystyny Foltyn, a nad prawidłowym przebiegiem – zgodnie z regulaminem opracowanym przez Komisję Branżową Fryzjerów Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie – czuwała Komisja Kontroli, której pracami kierowała Maria Wojdyła.

Po kilkugodzinnych pracach wszystkich uczestników i podsumowaniu czterech konkurencji wyłoniono następujących laureatów – zdobywców I miejsc: Ewelina Pelczar z Krosna od mistrzyni Stanisławy Samborskiej (kategoria fryzjerstwo damskie), Marta Mikuła z Rzeszowa od mistrzyni Haliny Grad (kategoria fryzjerstwo męskie), Angelika Skrzek z Mielca od mistrzyni Marty Krempa (konkurencja indywidualna – włosy spięte do góry (kok)), Maciej Kroczek z Przemyśla od mistrzyni Wioletty Wagner (konkurencja indywidualna – fale wyciskane na mokro).

Wszyscy laureaci (zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach) otrzymali pamiątkowe dyplomy przygotowane przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie. Wyróżnienia oraz upominki wręczał Prezes Zarządu Adam Sasiela.

Zdobywcy pierwszych miejsc pojadą na wiosnę do Poznania, aby tam w konkursie ogólnopolskim powalczyć o dobre miejsce na podium.