Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców sposobem na dobry biznes

Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, uruchomiony przez Komisję Europejską w lutym 2009 roku, może być szansą dla wszystkich tych, którzy chcą założyć własną firmę lub właśnie to zrobili. Program ten został stworzony z myślą o mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, stanowiących kręgosłup europejskiej gospodarki.

Erasmus to dobra okazja do zdobycia nowych umiejętności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Młodzi przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na uczestnictwo w programie, mogą skorzystać z wiedzy doświadczonych biznesmenów na temat prowadzenia firmy w innym państwie członkowskim UE, wymienić się doświadczeniami, przyjrzeć się funkcjonowaniu dobrej firmy i poznać jej klucz do sukcesu. Dzięki udziałowi w tym unijnym programie można też dotrzeć do potencjalnych partnerów biznesowych.

Podczas pobytu za granicą, który może trwać od 1 do 6 miesięcy, młodzi przedsiębiorcy zdobywają wiedzę na temat: zarządzania finansami, innowacyjności produktów i/lub usług, skutecznego marketingu i sprzedaży, europejskiego prawa handlowego oraz poszczególnych rynków UE. Ucząc się od innych, mogą planować rozwój własnego pomysłu, by po powrocie do kraju wcielić go w życie unikając wielu błędów popełnianych przez europejskich przedsiębiorców.

Jednym z powodów uruchomienia programu – jak podkreśla Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości Antonio Tajani – jest fakt, że sektor MŚP musi się rozwijać nie tylko na szczeblu narodowym, lecz przede wszystkim na szczeblu międzynarodowym i europejskim.

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego oraz chęć założenia lub też posiadanie od niedawna własnej firmy.

Więcej informacji: LINK