Wskaźnik klimatu biznesowego Barometr MŚP

Prezydent UEAPME, Ulrike Rabmer-Koller przedstawiła na Trójstronnym Szczycie Społecznym najnowszy Barometr MŚP. Według raportu wszystkie badane sektory wykazują stabilny wzrost gospodarczy, z dodatnimi wartościami dla inwestycji i zatrudnienia. Jednak odnotowano lekkie spowolnienie w budownictwie i usługach osobistych, co może świadczyć o pierwszych oznakach niedoboru siły roboczej.

 

Nadal zauważalna jest różnica w nastrojach gospodarczych między północą a południem Europy. Dodatkowo kwestie Brexitu wywołują atmosferę gospodarczej niepewności i dystansują Wielką Brytanię i jej bliskich partnerów od reszty Europy.

 

W trakcie prezentacji raportu, prezydent UEAPME podkreśliła, że aby podtrzymać trwające ożywienie gospodarcze i wspierać wzrost i stabilność MŚP kolejne programy europejskie powinny koncentrować się na wzroście i konkurencyjności.  W kontekście MŚP szczególne wsparcie należy nakierować na nadrobić zaległości w zakresie digitalizacji i ekologizacji swoich przedsiębiorstw. Ponadto niezbędna jest dalsza poprawa otoczenia regulacyjnego. Prezydent Ulrike Rabmer-Koller wezwała także  europejskich liderów do zapewnienia przejrzystości prawnej i regulacyjnej w sprawie Brexitu, aby położyć kres obecnej niepewności przedsiębiorców. 

 

Więcej: LINK