WRDS Podlasia o szkolnictwie zawodowym

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które 29 czerwca br. odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w dużej części poświecone było tematowi szkolnictwa zawodowego.

Jacek Hordejuk, dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku zapoznał członków WRDS z sytuacją w szkolnictwie zawodowym z uwzględnieniem potrzeb podlaskich przedsiębiorców. Z analizy, przedstawionej podczas spotkania, wynika, że mimo deklaracji pracodawców, nabór na nowe kierunki kształcenia okazał się mało skuteczny z powodu braku zainteresowania młodzieży. W lepszej sytuacji są tzw. klasy wielozawodowe i dlatego  tali model szkolnictwa zawodowego należałoby wspierać. Podczas dyskusji zwracano też uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy z małymi pracodawcami oraz cechami.  Analiza  kształcenia zawodowego na Podlasiu potwierdziła potrzebę ograniczenia kształcenia w zawodach nadwyżkowych; Wprowadzenia zasad finansowania dla wszystkich form kształcenia zawodowego; Konieczność pozostawienia przeprowadzania  egzaminów czeladniczych w gestii  izb rzemieślniczych; Włączenia pracodawców w system doradztwa zawodowego, oraz zwiększenia dofinansowania  kosztów kształcenia.

WRDS przyjęła niemal jednomyślnie (wojewoda wstrzymał się od głosu) Stanowisko w sprawie utrzymania systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych, prowadzonego dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze.

Stanowisko WRDS