Wprost: Pawlak: wróćmy do prywatyzacji pracowniczej

„Komisja Trójstronna powinna przygotować projekt przepisów o tzw. prywatyzacji pracowniczo-menedżerskiej, pozwalającej na nabywanie akcji przedsiębiorstw państwowych kadrze pracowniczej na korzystnych warunkach – zaproponował na posiedzeniu Komisji wicepremier Waldemar Pawlak” – czytamy na portalu Wprost 24.

 

„W kryzysie gospodarczym, gdy budżet potrzebuje dodatkowych środków, może dojść do sprzedaży wielu państwowych przedsiębiorstw za niewielkie pieniądze. Trzeba pomyśleć, aby w pierwszej kolejności mogli kupować je pracownicy i kadra menedżerska, którzy przez ostatnie 20 lat utrzymali te firmy w dobrej kondycji” – powiedział Pawlak.

 

Zdaniem Pawlaka pracownicy i kierownicy prywatyzowanych zakładów powinni mieć prawo ich pierwokupu. Przy prywatyzacji wyeliminowany byłby przetarg publiczny”.

„Być może też w jakiś sposób wydatki na zakup akcji firm byłyby nabywcom rekompensowane, np. w formie uznania ich za koszty podatkowe”.

 

„Projekt powszechnej własności może być bardzo dobrą odpowiedzią na plany rządu dotyczące szerokiej prywatyzacji. Pawlak liczy, że partnerzy w Komisji i PO zaakceptują te rozwiązania. Dodał, że wystąpi z propozycją w tej sprawie do zespołu polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji”.

 

„W ocenie Pawlaka kapitał na taką prywatyzację może pochodzić np. z przyszłych dochodów sprzedawanych przedsiębiorstw lub z leasingu”.

„Nieraz można odnieść wrażenie, że jest większa skłonność do sprzedaży majątku nieznanemu inwestorowi, niż sprzedaży konkretnym przedsiębiorcom, konkretnym pracownikom, którzy są na rynku tutaj w kraju” – powiedział. Wicepremier przypomniał, że takie rozwiązania dotyczące pracowniczo-menedżerskiej prywatyzacji już działały, ale zostały osłabione przez konieczność częściowego płacenia gotówką za nabywaną firmę”.

 

„Pozytywnie do pomysłu wicepremiera Pawlaka odniósł się przewodniczący Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, którego zdaniem „prywatyzacja pracownicza zawsze okazuje się korzystna dla pracowników i samych firm”. Za konieczne uznał podjęcie prac w tej sprawie w zespołach eksperckich Komisji”.

 

Więcej: http://www.wprost.pl/ar/166406/Pawlak-wrlmy-do-prywatyzacji-pracowniczej/

ND, PAP