Gazeta Prawna: Bony i talony z funduszu socjalnego należy zwolnić z PIT

„Bony i talony przekazywane pracownikom powinny być zwolnione z PIT, bo pozwoli to na rzeczywiste wykorzystanie ich na realizację potrzeb konsumpcyjnych. Jest to odmienny pogląd od stanowiska zaprezentowanego w GP nr 127/2009 przez małych przedsiębiorców.”

„● W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o PIT w zakresie poszerzenia zakresu zwolnień z podatku. Pierwotna wersja projektu, która trafiła do Sejmu, zakładała objęcie tym zwolnieniem bonów i talonów. Niestety, te przepisy nie spotkały się z aprobatą. Czy to był słuszny wybór?”

„– Nie. Przede wszystkim nasuwa się pytanie, jaki jest cel wręczania nieopodatkowanej gotówki zamiast świadczeń rzeczowych i czy jest to zgodne z istotą funduszu socjalnego.”

„● Drobni przedsiębiorcy są zadowoleni z takiej wersji nowelizacji. Twierdzą oni, że przyznawanie bonów i talonów pracownikom wymusza wykorzystywanie ich tylko w dużych sieciach sklepowych. Czy to słuszne zarzuty?”

„– Myślę, że drobni przedsiębiorcy się z tego nie cieszą. Po prostu organizacje, które chcą ich reprezentować, źle odczytują potrzeby swojej bazy członkowskiej. Argument, że bony można wykorzystywać tylko w wielkich sieciach, nie jest prawdą. Wielkopowierzchniowych sklepów należących do sieci handlowych istnieje w Polsce około 240, a wraz z należącymi do nich sieciami mniejszych sklepów jest to liczba na poziomie około 500. Firmy, które emitują bony, zrzeszają łącznie znacznie powyżej 50 tysięcy punktów handlowych akceptujących bony na terenie całego kraju. Są to przede wszystkim małe sklepy, punkty usługowe, firmy rodzinne – wszystkie te instytucje mogą korzystać z siły nabywczej, którą stanowią użytkownicy bonów. Im więcej bonów będzie na rynku, tym większa ich część trafi do tych małych punktów handlowych, zwiększając ich obrót, a nie do hipermarketów.”

„● Jak to zwolnienie powinno wyglądać w Polsce?”

„– Bardzo dobrym rozwiązaniem była koncepcja zaproponowana przez partnerów społecznych w pierwszej wersji Pakietu Antykryzysowego. Powinny istnieć jasne i przejrzyste przepisy definiujące bony i talony jako świadczenia rzeczowe, którymi są w rzeczywistości. Fundusz socjalny nie powinien być wykorzystywany do wypłacania nieopodatkowanej gotówki.”

Ewa Matyszewska
Gazeta Prawna
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=248516