Wp.pl: XIV edycja Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta

„Rozstrzygnięta została XIV edycja Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta. Sponsorem i organizatorem Nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kandydatów do Nagrody zgłaszali członkowie Jury – pisarze, dotychczasowi laureaci Nagrody, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich i Związek Rzemiosła Polskiego” – czytamy na portalu Wp.pl.

Obradujące w dniu 3 stycznia 2008 roku Jury Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta pod przewodnictwem prezesa ZRP Jerzego Bartnika przyznało następujące Nagrody:
W kategorii „Za twórczość całego życia” Nagrodę otrzymali: Ryszard Przybylski i Marek Wawrzkiewicz.
W kategorii za „Książkę roku 2006” wyróżniono tom wierszy Bogdana Loebla pt. Kwiat odwrócony Kwiaty rzeźne (Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2006).
Laureaci Nagrody otrzymują gratyfikacje pieniężne i plakiety upamiętniające zwycięstwo w Konkursie.

Spośród nominowanych do Honorowego Wyróżnienia za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury wyróżnienia otrzymują:
Kazimierz Orłoś – za twórczą obecność w polskiej literaturze,
Adam Pomorski – arcytłumacz poezji – za wybitne przekłady poezji niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej, w tym zwłaszcza za nowy, genialny przekład wierszy Eliota,
Janusz Wasylkowski – pisarz, działacz społeczny, wydawca, największy dziś znawca problematyki lwowskiej w Polsce – za wybitne zasługi dla ocalenia pamięci Lwowa,
Wydawnictwo Adam Marszałek – za zasługi dla promocji polskiej literatury, a przede wszystkim poezji,
Ks. Wojciech Drozdowicz, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim w Warszawie – za uobecnianie kultury i sztuki w społeczności rodzinnej, parafialnej i dzielnicowej.