Polskie Radio: Przyznano Nagrody Literacki im. Władysława Reymonta

„Jury Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta pod przewodnictwem Jerzego Bartnika przyznało nagrody: w kategorii „Za twórczość całego życia” nagrodę otrzymali: Ryszard Przybylski i Marek Wawrzkiewicz, w kategorii za „Książkę roku 2006” wyróżniono tom wierszy Bogdana Loebla pt. „Kwiat odwrócony Kwiaty rzeźne” – informuje Polskie Radio.

„Za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury wyróżnienini zostali: Kazimierz Orłoś – za twórczą obecność w polskiej literaturze, Adam Pomorski – za wybitne przekłady poezji niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej, w tym zwłaszcza za przekład wierszy Eliota, Janusz Wasylkowski – pisarz, działacz społeczny, wydawca, znawca problematyki lwowskiej w Polsce – za wybitne zasługi dla ocalenia pamięci Lwowa, Wydawnictwo Adam Marszałek – za zasługi dla promocji polskiej literatury, a przede wszystkim poezji, Ks. Wojciech Drozdowicz, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim w Warszawie – za uobecnianie kultury i sztuki w społeczności rodzinnej, parafialnej i dzielnicowej”.

„Przyznano również Nagrody Specjalne i Honorowe Wyróżnienia dla przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Nagrodę Specjalną przyznano Krzysztofowi Winicjuszowi Jezierskiemu – za tom poezji pt. „Mazowieckie nutki z Gawar” a także za twórczą aktywność dla upowszechniania historii i tradycji rzemiosła oraz Tadeuszowi Kolańczykowi – rzemieślnikowi z Głogowa – za całokształt twórczości poetyckiej i długoletnią działalność artystyczną”.