Wniosek ZRP w sprawie umorzenia subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0

27 kwietnia 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o umożliwienie umorzenia 100% wartości subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 szerszej grupie przedsiębiorców, których działalność gospodarcza ucierpiała z powodu Covid-19.

Związek Rzemiosła Polskiego wskazał, iż za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła – izb i cechów rzemieślniczych, do Związku Rzemiosła Polskiego napływają niepokojące sygnały o bardzo trudnej sytuacji niektórych przedsiębiorstw rzemieślniczych, o zamykaniu i przewidywanych upadłościach mikro firm nie dysponujących już kapitałem pozwalającym na przetrwanie na rynku w czasach pandemii Covid-19 i ograniczeń dla biznesu związanych z pandemią.

07 maja 2021 r. do Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiając poniższe stanowisko:

„Lista branż, w których działają przedsiębiorcy mogący aktualnie ubiegać się o umorzenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 powstała w oparciu o liczne analizy i opinie. Punktem wyjścia dla prac nad listą kodów było Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Kody zostały dobrane na podstawie analiz branż szczególnie dotkniętych kryzysem, w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji Tarczy 1.0.(…)

Informuję, że Ministerstwo dostrzega podniesione problemy, niemniej do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 205 mld złotych, co stanowi istotne wyzwanie dla finansów publicznych. Kolejne formy pomocy, muszą być dostosowane do możliwości Skarbu Państwa oraz potrzeb społeczno-ekonomicznych polskiej gospodarki i społeczeństwa. Podejmując decyzję o przyjęciu Programu Rada Ministrów ważyła słuszne interesy uczestników obrotu gospodarczego oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa. Konieczne jest prowadzenie świadomej długoterminowej polityki wsparcia polskiej gospodarki, która musi brać pod uwagę możliwości finansów publicznych oraz fakt, że sytuacja pandemiczna zapewne będzie się nadal utrzymywać w najbliższych miesiącach. W związku z tym nie ma niestety możliwości bezpośredniego objęcia wszystkich przedsiębiorców wsparciem, tak jak było to w przypadku pierwszej odsłony Tarczy Antykryzysowej wiosną ubiegłego roku”.

Pismo do pobrania: tutaj

Wniosek ZRP: pobierz