Inauguracja „Konferencji w sprawie przyszłości Europy” 9 maja 2021 r.

Inauguracja inicjatywy, której przewodniczą: Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Premier Portugalii, odbędzie się 9 maja 2021 r., w Dzień Europy.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest to nowa wielojęzyczna platforma cyfrowa za pośrednictwem, której obywatele z całej Europy będą mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów na każdy temat, który uznają za istotny dla przyszłości UE. Umożliwi to obywatelom – po raz pierwszy na szczeblu UE – przedstawianie swoich pomysłów, komentowanie pomysłów innych osób, tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich.

Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w Konferencji na kilka sposobów – na platformie będzie można zgłosić oraz promować swoje wydarzenia, dzielić się pomysłami, znaleźć interesujące wydarzenie organizowane w okolicy i zapoznać się z opiniami innych Europejczyków. Komisja Europejska zachęca do aktywnego udziału w Konferencji poprzez organizację wydarzeń, debat oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami i propozycjami dotyczącymi przyszłości Europy.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest projektem Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, jednak głównymi prowadzącymi są obywatele. Konferencja ta jest cyklem debat, paneli i dyskusji organizowanych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom z całej Unii Europejskiej dzielenie się pomysłami i kształtowanie naszej wspólnej przyszłości.

Stwarza ona możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach w następujących dziesięciu obszarach tematycznych:

1) zmiany klimatu i środowisko; 2) zdrowie; 3) zatrudnienie i gospodarka; 4) transformacja cyfrowa; 5) wolność i prawo, praworządność, bezpieczeństwo; 6) migracje; 7) edukacja, kultura, młodzież i sport; 8) międzynarodowa rola UE; 9) demokracja europejska; 10) inne.

Platforma będzie stanowiła zarówno bazę wiedzy na temat działań już podejmowanych przez UE, jak i najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. Konferencję zwieńczy przygotowanie wiosną 2022 r. raportu podsumowującego, który ma stanowić podstawę dalszych dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.

Link do Platformy TUTAJ