Wniosek Rzecznika MŚP o znakowanie pieczywa

Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosowało do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie zawarty jest wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych przez wprowadzenie definicji „świeżego pieczywa”.

Problem ten zasygnalizował w imieniu branży piekarskiej Pan Grzegorz Pellowski, Członek Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw i członek Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych przy Związku Rzemiosła Polskiego, który nakreślił sprawę podczas spotkania Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP, z Członkami Zarządu ZRP., który nakreślił sprawę podczas wizyty Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP, w Związku Rzemiosła Polskiego. Potrzeba wprowadzenia oznakowania „świeżego pieczywa” powróciła podczas prac Zespołu ds. Rzemiosła przy Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP i zaowocowała interwencją w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opinia ws pieczywa: https://bit.ly/2kuwkiX