Wizyta Prezesa ZRP Jerzego Bartnika na Podkarpaciu

W dniach 18 – 19 marca br. Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego przebywał na zaproszenie rzeszowskiej Izby Rzemieślniczej z oficjalną wizytą na Podkarpaciu. W pierwszym dniu pobytu Prezes Jerzy Bartnik na uroczystej kolacji spotkał się z członkami Rady i Zarządu Izby, Starszymi Cechów, przedstawicielami Spółdzielni Rzemieślniczych. Podczas spotkania poinformował zebranych o bieżących sprawach i problematyce podejmowanych przez Związek i jego przedstawicieli na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, jak również ministerstw z obszaru działania MŚP.

Drugi dzień pobytu, Prezes ZRP rozpoczął od wizytacji Uzdrowiska „Piast” w Iwoniczu-Zdroju. Zapoznał się ze stanem prac modernizacyjnych w obiekcie oraz nowopowstałą bazą „zabiegów mokrych”. W samo południe Prezes Bartnik przybył do Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, gdzie uczestniczył w schadzce cechowej zorganizowanej z okazji Świętego Józefa – Dnia Rzemieślnika. Schadzkę cechową w tym uroczystym dniu rozpoczął program słowno-muzyczny oparty na twórczości Księdza Jana Twardowskiego w wykonaniu młodzieży rzemieślniczej.

Następnie młodzi adepci sztuki rzemiosła w obecności Starszyzny Cechowej pod przewodnictwem Starszego Cechu Marka Bargieła oraz 100-osobowej braci rzemieślniczej złożyli na harap cechowy (rodzaj bicza) uroczystą przysięgę rzetelnej nauki zawodu. Kulminacyjnym punktem schadzki było wręczenie przez Prezesa Związku najwyższego odznaczenia w rzemiośle „Szabli Kilińskiego” 89-letniemu Seniorowi Krośnieńskiego Rzemiosła Panu Józefowi Bochenkowi działaczowi samorządowemu centralnych i wojewódzkich organizacji rzemiosła.