Okrągły stół z udziałem bułgarskich partnerów społecznych, w ramach projektu SME-FIT II