Negocjacje i dialog – Kolejne szkolenie

Umiejętnie prowadzone negocjacje są istotnym czynnikiem skutecznego dialogu społecznego na różnych jego szczeblach, począwszy od regionalnych a skończywszy na forum krajowym.

Pierwsze dwudniowe warsztaty negocjacyjne z zakresu zadania 5 Projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” realizowanego w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 odbędą się w dniach 12-13 października 2009 roku w Ośrodku Hotelowym „Rzemieślnik” w Jelitkowie.

Będzie to już trzecie szkolenie realizowane w ramach Projektu i pierwsze poświęcone negocjacjom. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat komunikacji oraz metod wypracowywania kompromisu.

Dwudniowe warsztaty niewątpliwie przyczynią się do rozwijania praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji.

Kolejne szkolenie negocjacyjne zaplanowano na czerwiec 2010 roku.

 

Program warsztatów październikowych w załączniku.