Wizyta delegacji ZRP w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Delegacja ZRP z Dyrektorem Generalnym Elżbietą Znosko-Łapczyńską na czele odwiedziła 24 listopada 2010 roku Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

Wizyta w Olsztynie była szansą bliższego poznania działań i osiągnięć Izby. Dyrektor WMIRiP Lech Janda zaprezentował aktualną sytuację rzemiosła w regionie warmińsko-mazurskim. Mówił także o międzynarodowej aktywności olsztyńskiej Izby – działaniach na forum Parlamentu Hanzeatyckiego i intensywnych dwustronnych kontaktach z niemieckimi organizacjami rzemiosła.

Wszyscy goście otrzymali nowocześnie zaprojektowane broszury zawierające najważniejsze informacje na temat Izby.