Europejski instrument mikrofinansowy Progress

Komisja Europejska wdraża nowy instrument mikrofinansowy Progress (EPMF).

Za jego pośrednictwem Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie udzielał gwarancji wybranym bankom oraz innym instytucjom finansowym oferującym mikrokredyty o wartości do 25 000 euro. Mikrokredyty będą mogli otrzymać mikroprzedsiębiorcy (tj. przedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób; których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekraczają 2 mln euro) oraz bezrobotni, rozpoczynający własną działalność gospodarczą.

Więcej informacji: LINK