Wieści Podwarszawskie: Historia Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie.

„Na początku XX wieku w Wołominie zaczęły powstawać nowe zakłady rzemieślnicze, a także spore fabryki”- historie cechu w Wołominie przeczytać możemy w Wieściach Podwarszawskich.

„Przed wybuchem pierwszej wojny światowej 13-tysięczny wówczas Wołomin miał siedem dużych zakładów przemysłowych zatrudniających w sumie ponad tysiąc pracowników i kilkaset warsztatów rzemieślniczych. Mistrzowie różnych specjalności szewcy i cholewkarze, piekarze, wędliniarze, metalowcy oraz fryzjerzy i perukarze – należeli do cechów w Warszawie.”

„Rozproszeni i niezorganizowani zrazu rzemieślnicy wołomińscy też zaczęli łączyć się w grupy interesów i korzystać z uprawnień członków. Ale związku lokalnej organizacji cechowej jeszcze długo nie było w Wołominie. Pierwsze cechy powstały tu dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.”

„Obecnie Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie jest organizacją samorządu rzemieślniczego, zrzeszającą firmy z terenu województwa mazowieckiego. Cech jest członkiem mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Od dnia 12 maja 2005 r. funkcję Starszego Cechu sprawuje Bogdan Czerwiński, w zarządzie są również: Podstarsi Cechu Andrzej Kłobuk i Dariusz Wiśniewski, sekretarz Andrzej Górka i skarbnik Dariusz Ka-linowski.”

18.04.2010