Webinarium Narodowego Instytutu Wolności „Wzór oferty realizacji zadania publicznego a logika projektowa”

15 marca 2022 o godz. 13.00 Narodowy Instytut Wolności organizuje webinarium dla beneficjentów projektów pt „Wzór oferty realizacji zadania publicznego a logika projektowa”. Webinarium skierowane jest głównie do organizacji rzemieślniczych, ale zaproszone do udziału są też wszystkie zainteresowane podmioty, obecni i przyszli beneficjenci programu Polski Inkubator Rzemiosła. Udział w wydarzeniu pozwoli uczestnikom optymalizować procesy w swoich organizacjach i efektywnie zakończyć formalny proces pozyskiwania finansowania z Instytutu. Analizie zostanie poddana treść wpisów w rejestrze KRS i wynikające z nich zasady reprezentacji. Uczestnicy na praktycznych przykładach dowiedzą się, jakie były najczęściej popełniane błędy w procesie zawierania umów z NIW podczas trwania edycji 2021. Szkolenie ma na celu usprawnienie procedury podpisywania umów w edycji 2022. Wykład ekspercki pt. „Sposób reprezentacji, czyli zapisy zawarte w KRS w kontekście procedury podpisania umów. Studium przypadku na przykładzie PIR” poprowadzi Michał Piotrowski z Biura Projektów Tematycznych Narodowego Instytutu Wolności – CSRO. Link do rejestracji znajduje się pod adresem: https://bit.ly/3hUkOHs . Webinarium będzie także transmitowane na You Tube.