Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

8 marca 2022 w formie wideokonferencji odbyło się XXXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu. W trakcie posiedzenia zaprezentowano aktualny stan wdrażania Programu i stan prac nad przygotowaniem nowego programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027” oraz przyjęto zmianę w  Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Osi II Programu  w zakresie kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Omówiono także funkcjonowanie Bazy Usług Rozwojowych w połączeniu z prezentacją wyników II edycji badań cen rynkowych usług rozwojowych.