Ważne zmiany w etykietowaniu żywności

6 lipca 2011 roku Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące oznakowania opakowań produktów żywnościowych. Informacja o wartości odżywczej produktu będzie musiała być obowiązkowo, czytelnie podana na opakowaniu. Na liście składników znajdą się też informacje o alergenach.

Negocjacje między instytucjami Unii Europejskiej a państwami członkowskimi w sprawie nowego sposobu etykietowania produktów żywnościowych trwały wiele miesięcy. Mimo politycznych i ideologicznych różnic zarówno po stronie instytucji, jak i krajów UE, udało się wypracować kompromis.

Na nowych etykietach będzie musiała się znaleźć informacja o wartości odżywczej danego produktu – kaloriach, zawartości tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli. Ich zawartość będzie podawana w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, ale może być przeliczona też na jedną porcję produktu. Wymóg nowego oznakowania nie dotyczy alkoholu. Na opakowaniach, a dokładnie na liście składników danego produktu, będzie musiała się odtąd znajdować także informacja o zawartości alergenów.

Zmiany dotyczą również produktów wykonanych ze składników zamiennych, np. produktów seropodobnych wykonanych z surowców roślinnych. Jeśli składnik produktu, którego się spodziewamy, został zastąpiony innym, musi to być wyraźnie zaznaczone w przedniej części opakowania, przy użyciu odpowiedniego rozmiaru czcionki, obok nazwy marki.

Na opakowaniu znajdzie się też informacja o kraju pochodzenia produktu – dotąd taka informacja była wymagana w przypadku wołowiny, oliwy, miodu, świeżych warzyw i owoców. Teraz obowiązkiem informowania o kraju pochodzenia będą dodatkowo objęte drób, wieprzowina, baranina i mięso kozie – Komisja Europejska w ciągu dwóch lat przygotuje zasady wdrażania tego obowiązku. Producenci pozostałej żywności mogą informować o pochodzeniu dobrowolnie. Komisja chce jednak rozszerzyć zakres produktów objętych obowiązkiem umieszczania na etykiecie informacji o ich kraju pochodzenia, ale wcześniej planuje przeprowadzić analizę kosztów, jakie pociąga za sobą taki obowiązek – raport zostanie przedstawiony za trzy lata.

Po opublikowaniu zmian w Dzienniku Urzędowym UE, przedsiębiorstwa sektora spożywczego będą miały trzy lata na dostosowanie się do większości nowych zasad. Natomiast czas na wprowadzenie informacji o wartości odżywczej na opakowaniach produktów żywnościowych, wynosi pięć lat. Jeśli producenci już informują o wartości odżywczej, będą mieli trzy lata na dostosowanie formy tej informacji do nowych przepisów.

Więcej informacji: LINK