Szkoły zawodowe będą przygotowywać fachowców

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed jesiennymi wyborami doczekamy się zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Ustawę w parlamencie firmuje PSL, ale zawarte w projekcie rozwiązania były konsultowane z ministerstwem edukacji.

Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego powiedziała, że perspektywa zmian cieszy środowisko MŚP. Pracodawcy wiążą duże nadzieje z zapowiedzią odbiurokratyzowania procedury przyznawania refundacji, czyli perspektywa łatwiejszego dostępu do środków za kształcenie pracowników młodocianych

Jolanta Kosakowska uważa, że modułowy podział zawodu na poszczególne kwalifikacje nie sprawdzi się w praktyce. Jej zdaniem szkoła powinna kształcić uczniów w pełnym zawodzie, a system modułowy można by wprowadzić od szczebla kursów zawodowych i uzupełniających.

Zachęcamy do przeczytania artykułu „W zawodówkach wreszcie będą kształcić fachowców”, który 8.7.2011 roku ukazał się w Gazecie Prawnej.