Wciąż nie ma stanowiska co do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Partnerzy społeczni wciąż nie mogą dojść do porozumienia w kwestii minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku. Minimalne płace były m.in. przedmiotem posiedzenia Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 11 lipca 2011 roku.

Waldemar Pawlak poinformował, że rząd chce, aby wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2012 roku nie były waloryzowane, natomiast wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 1500 zł. Ponieważ propozycja nie zyskała poparcia strony związkowej, partnerzy społeczni nie doszli do porozumienia w tej sprawie.

 

Także wobec braku zgody Trójstronnej Komisji na przyspieszony tryb, prace nad budżetem państwa przebiegają zgodnie z harmonogramem wynikającym z ustaw oraz w oparciu o wskaźniki i założenia przyjęte przeze radę Ministrów, o czym poinformował Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów. W tym temacie zarówno pracodawcy jak i związki zawodowe są zgodne co do tego, że tryb konsultacji narzucony przez stronę rządową jest naruszeniem prawa. Partnerzy społeczni oczekują na opinię ministerstwa finansów, określającą dalszy harmonogram prac nad budżetem oraz opinię prawną w tej materii.

W załączniku pełna treść komunikatu z posiedzenia TK