Warsztaty w Katowicach

14 grudnia 2010 roku, w Katowicach odbyło się kolejne szkolenie z Zadania 3 w ramach projektu „Skuteczni eksperci – efektywny dialog” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego. Gospodarzem była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Szkolenia z Zadania 3 mają na celu przygotowanie kadry ekspertów dialogu społecznego wśród przedsiębiorców.

 

Uczestnikami szkolenia byli przedsiębiorcy i pracownicy Cechów zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Prelekcje podczas seminarium warsztatowego przeprowadzili: dr hab.prof. SGH Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz MSP w Katowicach oraz Przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Komisji Trójstronnej, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz MSP – Michał Wójcik, Wicedyrektor katowickiej Izby Rzemieślniczej – Beata Białowąs oraz Magdalena Muzyczka – Kierownik Działu Przedsiębiorczości i Rynku Pracy.

 

Etap realizacji projektu i wyniki dotychczasowych szkoleń omówili : Marta Płonka – asystent koordynatora projektu i Robert Zieliński – koordynator ds. szkoleń ze Związku Rzemiosła Polskiego. Aktualne informacje o pracach w Komisji Trójstronnej omówił dr hab. prof. SGH Jan Klimek. Dyrektor Michał Wójcik – koordynator regionalny projektu zaprezentował problematykę środowiska rzemieślniczego a dialog społeczny na poziomie regionalnym i centralnym.

 

Część warsztatową poprowadziła Wicedyrektor Izby Rzemieślniczej oraz MSP w Katowicach – Beata Białowąs. Uczestnicy podzieleni na grupy po pracach wspólnych w grupach prezentowali wypracowane rezultaty pracy w grupach.

 

Szkolenie zakończyła prelekcja Pani Magdaleny Muzyczki na temat roli izb rzemieślniczych i możliwości tworzenia partnerstw lokalnych.

 

Podsumowując warsztaty dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – Michał Wójcik zwrócił uwagę na szczególną rolę partnerów społecznych w dialogu społecznym. Podkreślił rolę promowania dialogu społecznego, uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach i doskonalenia form negocjacji.