Tygodnik Radomski: Jubileusz Cechu Piekarzy w Radomiu

„250 lat temu król August III Sas potwierdził cechowy statut Jubileusz Cechu Piekarzy w Radomiu” – czytamy w Tygodniku Radomskim.

„Pierwsze stowarzyszenia rzemieślników, zwane cechami (od niemieckiego słowa zeichen czyli znak), pojawiły się w Europie w XI i XII wieku. Powołane zostały w celu ochrony interesów rzemieślników w warunkach rosnącej konkurencji.”

„W tym roku przypada 250 rocznica potwierdzenia statutu cechu piekarzy w Radomiu przez króla Polski Augusta III Sasa. Uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu przy ul. Kilińskiego. Organizatorami uroczystości są Rada Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz Zarząd Cechu Piekarzy w Radomiu.”

Więcej: tygodnikradomski.pl
15.12.2010