Warsztaty szkoleniowe – Certyfikacja Kwalifikacji Zawodowych

Zapraszamy do udziału w warsztatach potwierdzających kompetencje zawodowe. Szkolenie organizowane jest w ramach Projektu „Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności” (F0320d2), realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Celem warsztatów jest prezentacja funduszy strukturalnych z których mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, scharakteryzowanie dokumentacji aplikacyjnych, pomoc w tworzeniu biznesplanów, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw.

Seminarium odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko k/Radomia, ul. Płużańskiego 30.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mikroprzedsiebiorczosc.pl w dziale „Beneficjenci w projekcie”.