Warsztaty szkoleniowe „Certyfikacja Kwalifikacji Zawodowych” oraz posiedzenie Grupy Zarządzającej pr