Konferencja „Polska – Ukraina: sami budujemy przyszłość”

W dniach 29-30 marca 2008 we Lwowie odbędzie się XXVI Międzynarodowa Polsko – Ukraińska konferencja na temat „Polska – Ukraina: sami budujemy przyszłość” INWESTYCYJNE INTERESY ZA GRANICĄ: Twoja firma na Ukrainie

Program konferencji skierowany jest do:
* właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji
* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, * kadry zarządzającej,
* kierowników działów zbytu,
* specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę,

Program konferencji dostępny jest na stronie: TU LINK