Warsztaty pomocy technicznej dla pośredników zorganizowane przez Porozumienie Firm dla Klimatu i Energii (CCCE)

Porozumienie Firm dla Klimatu i Energii (Covenant of Companies for Climate and Energy (CCCE)) zorganizowało warsztaty pomocy technicznej dla pośredników, w których wziął udział przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego. Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości na temat pierwszego wezwania do pomocy technicznej w transformacji energetycznej w pięciu głównych państwach członkowskich: Chorwacji, Finlandii, Włoszech, Holandii i Polsce.

CCCE to niedawna pilotażowa inicjatywa Komisji Europejskiej (DG ENER) mająca na celu zachęcanie i wspieranie firm w zwiększaniu ich wkładu w przejście na czystą energię, oszczędności energii i powiązane cele klimatyczne określone w Europejskim Zielonym Ładzie. Konsorcjum jest kierowane przez LOW Associates. SMEunited jest partnerem tej inicjatywy obok DNV, Th!nk E i Prospex. Wśród uczestników byli członkowie SMEunited,  the Covenant of Mayors i Smart Cities Marketplace.

Véronique Willems, Sekretarz Generalna SMEunited, przedstawiła różne działania, które SMEunited wykonuje w celu uczynienia transformacji energetycznej i zielonej transformacji przyjaznej dla MŚP, a mianowicie informowanie, reprezentowanie w instytucjach UE i innych interesariuszach, szkolenia i podnoszenie świadomości oraz udział w projektach europejskich. W tym kontekście pani Willems stwierdziła: „Niezbędne jest pokazanie MŚP, że istnieją proste sposoby, aby zacząć stawać się bardziej ekologicznymi bez ogromnych inwestycji, a bardzo często po prostu poprzez zbieranie nisko wiszących owoców”.

Véronique Willems przyznaje, że to oczywiście dopiero początek. Będzie to jednak ważny krok, ponieważ wiele małych wysiłków zebranych razem może przynieść znacznie więcej niż kilka ogromnych wysiłków. Mówiła również o roli CCCE w tworzeniu ustawodawstwa przyjaznego dla MŚP. Jej zdaniem projekt powinien zapewnić lepsze informowanie unijnych prawodawców o wyzwaniach, przed którymi stoją MŚP, aby skutecznie przejść do transformacji energetycznej. Udział MŚP oraz ich pośredników, który miał promować webinaria, powinien zapewnić, że przyszłe inicjatywy Komisji Europejskiej będą owocne i będą wspierać MŚP w tych trudnych czasach.

W drugiej części webinaru uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o procesie aplikacyjnym i pomocy technicznej.

CCCE ogłosiło swoje pierwsze wezwanie do pomocy technicznej 15 czerwca 2022 r. w Chorwacji, Finlandii, Włoszech, Holandii i Polsce. Wezwanie jest otwarte do 31 sierpnia 2022 r. dla MŚP (zgodnie z definicją UE), grup MŚP i przedsiębiorstw (zlokalizowanych na tym samym obszarze), władz (krajowych, regionalnych lub lokalnych) oraz innych podmiotów ułatwiających (np. stowarzyszeń biznesowych i sieci, przedsiębiorstwa usług energetycznych itp.).

Wybrani kandydaci otrzymają bezpośrednie i dostosowane do potrzeb wsparcie od CCCE w zakresie transformacji energetycznej i klimatycznej od września 2022 r. do stycznia 2023 r. Bezpośrednie wsparcie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, prawne, regulacyjne i inne. Wsparcie pośrednie (warsztaty, webinaria itp.) będzie również udzielane kandydatom, którzy nie zostali wybrani i pośrednikom (sieci/stowarzyszeniom) w tych krajach.

źródło: https://www.smeunited.eu/news/smeunited-mobilises-its-members-as-intermediaries