Podziękowania Komendanta Głównego OHP za udział ZRP w V edycji Forum Wizja Rozwoju