Warsztaty partnerskie z partnerami społecznymi

W dniach 24-25 czerwca 2021 w formie wideokonferencji miały miejsce warsztaty partnerskie z partnerami społecznymi zorganizowane przez Sieć ds. Współpracy Międzynarodowej Europejskiego Funduszu Społecznego. ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Warsztaty miały na celu budowanie zdolności instytucji zarządzających i partnerów społecznych w zakresie programowania i wdrażania środków finansowanych z EFS+ w podejściu opartym na współpracy. Omówione zostały następujące zagadnienia:

– Znaczenie wsparcia budowania potencjału dla partnerów społecznych w kontekście EFS+.

– Praktyki budowania potencjału partnerów społecznych – możliwości wzajemnego uczenia się w tym zakresie.

– Wzmocnienie wsparcia budowania potencjału dla partnerów społecznych poprzez instytucje zarządzające w ramach EFS+.

Podczas warsztatu przedstawiciel ZRP zaprezentował doświadczenia polskich partnerów społecznych we wdrażaniu programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i przygotowania działań na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego oraz potencjału partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 -2027.