Spotkanie promujące Polski Inkubator Rzemiosła w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego

Dziś tj. 28 czerwca 2021 r. w Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczące programu „Polski Inkubator Rzemiosła” z udziałem Pani Olgi Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Pana Piotra Mazurka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Związku Rzemiosła Polskiego, reprezentacja m. in. Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia, Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz cechów rzemieślniczych z województwa mazowieckiego.

Program „Polski Inkubator Rzemiosła” został opracowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkanie rozpoczął Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, który podkreślił, że PIR jest pierwszym rządowy programem, który w całości został poświęcony problematyce promocji rzemiosła i kształcenia w systemie dualnym.

Minister Olga Semeniuk w swojej wypowiedzi poinformowała, że Polski Inkubator Rzemiosła został zaplanowany na lata 2021-2030 i jest skierowany wyłącznie do organizacji rzemiosła, a jego głównym celem jest wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji rzemieślniczych oraz promowanie kształcenia zawodowego, w tym tzw. „zawody przyszłości”, które będą głównym motorem rozwoju gospodarki. Wiceszefowa MRPiT wskazała, także możliwość wydłużenia programu oraz zwiększenia budżetu na jego realizację w przyszłości.

Minister Piotr Mazurek podkreślił natomiast potrzebę promowania wiedzy o zawodach rzemieślniczych oraz o kształceniu dualnym, a także konieczność rozwoju oferty kształcenia dla młodzieży, która jest gwarantem zastępowalności pokoleniowej w zawodach typowo rzemieślniczych. Środki otrzymane w ramach PIR, będą mogły być przeznaczone m.in., na: doposażenie firm rzemieślniczych w sprzęt komputerowy, organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zawodach rzemieślniczych, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła, doradztwo prawne i gospodarcze, szkolenia dla kadr zaangażowanych w realizację kształcenia dualnego w rzemiośle.

W trakcie dyskusji z przedstawicielami organizacji rzemiosła poruszono m.in. obecne problemy związane z funkcjonowaniem kształcenia zawodowego w systemie dualnym, temat nowelizacji ustawy o rzemiośle oraz kwestie dotyczące zasad wsparcia dla organizacji rzemiosła w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.