Polski Inkubator Rzemiosła – konferencja w Katowicach

25 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu  pt. „Polski Inkubator Rzemiosła” w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Podsekretarz Stanu Olga Semeniuk oraz Naczelnik Wydziału Rzemiosła Paulina Woźniecka.

Konferencja zgromadziła prezesów, dyrektorów oraz pracowników cechów, członków komisji egzaminacyjnych i rzemieślników. Przybyli również liczni przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z całego województwa na czele z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorzem Sikorskim.

Pani Minister zaprezentowała założenia PIR, omówiono także trwające prace nad nowelizacją Ustawy o rzemiośle.

W kolejnej części spotkania w formie online głos zabrał członek Rady Narodowego Instytutu Wolności i współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotr Wasilewski.

Pod koniec spotkania był również czas na dyskusję i zadawanie pytań. Rzemieślnicy pytali m. in. o wsparcie legislacyjne dla MŚP, zwiększenie roli doradców zawodowych w szkołach podstawowych oraz sposób podziału środków z budżetu Państwa przewidzianych w Polskim Inkubatorze Rzemiosła.