Warsztaty negocjacyjne dot. wdrażania Europejskich ram działania na rzecz równości płci, Rzucewo