Konferencja dot. POIG Poddziałanie 6.5. współorganizowana przez MG i ZRP (w ZRP)