Walne Zgromadzenie Członków Cechu w Nowym Sączu

W dniu 12 maja 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Zebrani w Domu Rzemiosła Rzemieślnicy podsumowali czteroletni okres pracy ustępującego Zarządu i dokonali wyboru nowych władz.

 

W uznaniu dotychczasowych dokonań ponownie na Starszego Cechu wybrano Jana Firsta. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Szewczyk, a Sądem Cechowym kierował będzie Marian Leszczyński. Ponadto, w składzie Zarządu Cechu znaleźli się: Krystyna Krzak oraz Andrzej Danek, Wiesław Leśniak, Andrzej Maciuszek, Andrzej Stawiarski oraz Wincenty Żygadło. Komisję Rewizyjną uzupełnili Andrzej Zięcina i Franciszek Czoch. W Sądzie Cechowym zasiądą: Andrzej Golonka, Eugeniusz Kręgielski, Antoni Poręba i Józef Prusak. Wybrano również 18 delegatów na Zjazd Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

 

Cech Rzemieślników to najstarsza działająca w Nowym Sączu organizacja. Już od ponad siedmiuset lat rzemieślnicy tworzą historię tego miasta, a od ponad 120-tu lat ich organizacja działa w niemal niezmienionym kształcie, początkowo jako Cech Wielki czyli Zbiorowy, później, w okresie międzywojennym jako Chrześcijański Cech Zbiorowy, a w czasach najnowszych pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Śmiało można powiedzieć, ze dzieje cechu przeplatają się z historią miasta. Cech przyczyniał się do rozwoju swojego miasta, miasto wpływało na kształt i kondycję organizacji.