Finał konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych

W dniu 15 maja 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbył się IX finał Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP. Tradycyjnie organizatorami konkursu był Związek Rzemiosła Polskiego oraz Główny Inspektor Pracy.

 

W myśl regulaminu Konkursu uczestnikami finału były 2-osobowe reprezentacje izb rzemieślniczych, głównie uczniowie II-go bądź III-go roku nauki zawodu w rzemiośle. W finale uczestniczyło około 50 uczestników, zdobywców dwóch pierwszych miejsc na szczeblu regionalnym Konkursu. Uczestnicy finału reprezentowali głównie następujące zawody: fryzjerstwo, mechanika pojazdów samochodowych, cukiernictwo, stolarstwo, a także kucharz małej gastronomii.

 

W tegorocznej edycji zwycięzcami zostali:

I miejsce – Sylwester Panas (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie)

II miejsce – Marcin Drożdżak (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu)

III miejsce – Mateusz Nalewaja (Izba Rzemieślnicza w Opolu)                

IV miejsce – Robert Styziński (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu)                    

V miejsce – Wojciech Gnat (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku)                         

VI miejsce – Martyna Uciechowska (Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy)