Międzynarodowa konferencja

W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości podczas Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – European SME Week, w dniu 19 maja 2009 r organizowana jest międzynarodowa konferencja pt.: „Niemcy i Ukraina – bliżej nam na zachód czy na wschód? Szanse rozwoju dla Małych i Średnich Firm”