Waldemar Sługocki i Jan Gogolewski o planach legislacyjnych Rządu

12 marca br na zaproszenie Pana Waldemara Sługockiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, poświęcone przede wszystkim ustawie o rzemiośle.

Poruszono również kwestie dotyczące regulacji z obszaru oświaty zawodowej i rynku pracy. Podkreślono znacznie pilnego odtworzenia platformy do stałych konsultacji międzyresortowych rozwiązań legislacyjnych oraz wypracowywania rozwiązań służących rozwojowi rzemiosła – z udziałem organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Pan Jan Gogolewski, Prezes ZRP podkreślił rolę sieci organizacji skupionych w Związku i działających aktywnie na wszystkich szczeblach administracyjnych Państwa, która jest nie do przecenienia w rozwoju dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i jest naturalnym partnerem zarówno dla strony rządowej jak i samorządowej. Eksperci Związku poruszyli szereg zagadnień szczegółowych. Liczymy na kontynuację dialogu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz dalsze uzgodnienia z udziałem pozostałych kluczowych dla rzemiosła resortów.