Ochrona znaków towarowych – praktyczna informacja dla przedsiębiorców  

Związek Rzemiosła Polskiego w porozumieniu z Urzędem Patentowym RP udostępnia link do prezentacji „Przedsiębiorco – chroń swój znak towarowy! Od czego zacząć ochronę?” . Znaki towarowe pełnią bardzo ważną rolę w działalności każdej firmy. Często decydują o przewadze rynkowej przedsiębiorstwa. Prezentacja pokazuje m.in. praktyczne korzyści płynące z rejestracji znaku towarowego firmy. W prezentacji wyszczególniono  wartości niematerialne, które podlegają rejestracji i ochronie, jak znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, wynalazki i oznaczenia geograficzne, oraz drogę rejestracji. 

Link do prezentacji:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Przedsi%C4%99biorco%20-%20chro%C5%84%20sw%C3%B3j%20znak%20towarowy.%20Od%20czego%20zacz%C4%85%C4%87%20ochron%C4%99%20-%20Paulina%20Uszy%C5%84ska-Rzewuska.pdf