Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów branżowych

Związek Rzemiosła Polskiego ogłasza nabór uzupełniający na ekspertów branżowych ds. europejskich z branży motoryzacyjnej, fryzjersko-kosmetycznej i fotograficznej, w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Branże w dialogu”.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie, trzech ekspertów branżowych ds. europejskich, ZRP zaangażuje do współpracy 1 osobę z branży motoryzacyjnej, 1 osobę z branży fryzjersko-kosmetycznej i 1 osobę z branży fotograficznej w celu włączenia ich, jako reprezentantów Związku Rzemiosła Polskiego, w działania Forów UEAPME.
Główny cel projektu:
Włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i średnich pracodawców, w prace europejskiego partnera społecznego: UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ukierunkowane na kwestie branżowe.
W ramach projektu utworzona została sieć 24 ekspertów branżowych ds. europejskich, która następnie została włączona w prace branżowych struktur UEAPME oraz inne działania UEAPME jako europejskiego partnera społecznego, w zakresie spraw branżowych, jak również zaangażowana w wypracowanie i przetestowanie branżowego systemu konsultacji i uzgodnień stanowisk ZRP.
Aktualnie sieć ekspertów branżowych ds. europejskich składa się z:
– 4 ekspertów z branży budowlanej,
– 3 ekspertów z branży fryzjersko-kosmetycznej, (jedno wolne miejsce, z powodu rezygnacji udziału w  projekcie  jednego z ekspertów)
– 3 ekspertów z branży motoryzacyjnej (jedno wolne miejsce, z powodu rezygnacji udziału w projekcie jednego z ekspertów)
– 4 ekspertów z branży spożywczej,
– 8 ekspertów łącznie z branż: optycznej, złotniczo-jubilerskiej, krawców i rzemiosł odzieżowo-  włókienniczych oraz rzemiosł   artystycznych (jedno wolne miejsce, z powodu rezygnacji eksperta z branży fotograficznej)

Każdy wybrany ekspert w ciągu 2 tygodni od złożenia przez niego deklaracji o przystąpieniu do projektu zobowiązany będzie wyznaczyć swojego Współpracownika, który jako jego osobisty zmiennik będzie mógł go wspierać w działaniach projektowych oraz w uzasadnionych przypadkach zastępować podczas spotkań w toku realizacji projektu (w załączeniu zasady wyboru współpracownika).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 stycznia 2012, godz. 15:00 (liczy się data wpływu do ZRP).

Więcej szczegółów w załącznikach:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów branżowych ds. europejskich w ramach realizacji projektu „Branże w dialogu” LINK
Zasady wyboru kandydatów na ekspertów branżowych ds. europejskich w ramach realizacji projektu „Branże w dialogu”
LINK
Zgłoszenie kandydatury na eksperta branżowego ds. europejskich w projekcie „Branże w dialogu” – formularz zgłoszeniowy
LINK
Załącznik 1 – Zgłoszenie kandydatury na eksperta branżowego ds. europejskich w projekcie „Branże w dialogu” – potwierdzenie statusu
LINK
Załącznik 2 – Obowiązkowe deklaracje i oświadczenia kandydata
LINK