W Senacie obradował Zespół Parlamentarny MŚP

W budynku Senatu przy ul Wiejskiej w Warszawie dzisiaj 22 maja obradował  Zespół Parlamentarny Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Spotkanie poprowadził senator Grzegorz Czelej, przewodniczący Zespołu. Uczestniczyli  w nim również przedstawiciele organizacji pracodawców.  Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego będzie uczestniczył w zespole Jan Klimek, zastępca prezesa.

Zespół Parlamentarny MŚP powstał 2 lutego 2012 roku.  Pierwszą jego inicjatywą było stworzenie portalu: aktywni przedsiębiorcy pl, który stanowi platformę kontaktową z przedsiębiorcami. Wszystkie poruszane tam problemy będą inspiracją do zmian legislacyjnych, które ma inicjować zespół.
W celu podejmowania bardziej skutecznych działań, zespół zaprosił do współpracy organizacje skupiające przedsiębiorców oraz środowiska naukowe.