Szkolnictwo zawodowe pod konkretne potrzeby rynku

Podczas konferencji “Nowa marka kształcenia zawodowego” (20.04) nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych-NOT a Związkiem Rzemiosła Polskiego w zakresie promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze szkoleniem oraz doskonaleniem zawodowym do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Jest to kolejne porozumienie podpisane z kluczowymi dla rzemiosła partnerami.

Tym samym NOT dołączył do grupy, w której znajduje się m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Pracy i Zarząd Główny Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Treść Porozumienia w załączeniu.
 
Podstawowym celem porozumienia jest współdziałanie w zakresie promowania i poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego organizowanego w różnych formach i na różnych poziomach edukacyjnych, zarówno z udziałem młodzieży jak i osób dorosłych.
W ramach porozumienia strony będą dążyć do wypracowania wspólnych stanowisk oraz ich upowszechniania.
 
Treść porozumienia w załaczniku.