Konferencja w Szczecinie

17 maja odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu „Innowacje-to proste”, skierowanego do przedstawicieli organizacji rzemiosła, partnerów społecznych oraz do przedsiębiorców. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. wyniki ogólnopolskich badań dotyczących stanu innowacyjności mikro i małych firm, omówiono zasadnicze bariery we wprowadzaniu innowacyjności w małych przedsiębiorstwach, a także doradzano pracodawcom w jaki sposób podnieść innowacyjność w przedsiębiorstwie wykorzystując do tego celu m.in. unijne dotacje.

Dobrą praktykę we wdrażaniu innowacji przy wykorzystaniu środków europejskich przedstawił Tomasz Małecki – właściciel szczecińskiej firmy „Fotoretro pracownia grafiki użytkowej”. Przedsiębiorca przekonywał, że warto korzystać z dotacji, które pomogą zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Firma „Fotoretro” była beneficjentem programu „Bon na innowację”, którego celem jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Następnie Katarzyna Kaak-Łasecka z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie zaprezentowała możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w ramach RPO dla. woj. zachodniopomorskiego oraz innych programów pomocowych.

Rafał Szymański z Katedry Efektywności Innowacji przy  Uniwersytecie Szczecińskim przedstawił prezentację nt. barier we wprowadzaniu innowacji przez regionalne firmy na Zachodnim Pomorzu. Prezentacja połączona była z ożywioną dyskusją z uczestnikami.                                                                                 

Konferencję zakończyło wystąpienie Norberta Pruszanowskiego, przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego, który omówił ostatni etap projektu, jakim będzie cykl bezpłatnych szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej, a także dla liderów izb rzemieślniczych oraz innych organizacji partnerów społecznych. Udział w projekcie jest szansą dla mikro i małych przedsiębiorców na zdobycie wiedzy na temat innowacyjności.

Szkolenia dla partnerów społecznych rozpoczną się już we wrześniu bieżącego roku, natomiast szkolenia dla przedsiębiorców ruszają w styczniu 2013 roku.