W obronie środków z Funduszu Pracy

27 stycznia, w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie,  obradowało Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Posiedzenie, któremu przewodniczył wicepremier Waldemar Pawlak poświęcono kontrowersyjnej propozycji rządu ograniczenia środków na Fundusz Pracy. Temat zainicjował Związek Rzemiosła Polskiego, szczególnie zaniepokojony projektowanymi zmianami, ponieważ właśnie z tego Funduszu pochodzą refundacje kosztów nauki młodocianych pracowników.

Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował o natychmiastowe przesunięcie środków budżetowych w ramach Funduszu Pracy lub z Ministerstwa Finansów na szkolenia, aktywizację zawodową oraz przygotowanie zawodowe. Prezes ZRP, Jerzy Bartnik przypomniał, że są to środki pochodzące ze składek pracodawców i to oni powinni decydować, na co zostaną przekazane.

W związku z wstrzymaniem refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników wypłacanych z Funduszu Pracy nie podpisano na rok szkolny 2010/2011 ok. 30 tys. umów. Zdaniem pracodawców sprawa wymaga natychmiastowej interwencji rządu.

Podczas spotkania minister pracy Jolanty Fedak z prezesem ZRP, zainicjowanego przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, po posiedzeniu TK, ustalono, że uruchomienie środków z Funduszu Pracy możliwe będzie po podjęciu interwencji przez ZRP we wszystkich gremiach, czyli na poziomie kancelarii premiera, ministerstw, sejmu, senatu i województw. Pani minister z uwagi na zablokowanie i ograniczenie środków, nie ma możliwości podjęcia działań. Zobowiązała się jednak do podjęcia interwencji natychmiast po podpisaniu przez rząd budżetu państwa na 2011 rok.

Kwestii finansowych dotyczył również temat wywołany przez Głównego Inspektora Pracy. Tym razem sprawa dotyczyła zjawiska niewypłacania wynagrodzeń przez pracodawców. Z wynikami przedstawionymi przez GIP nie zgadzają się pracodawcy, którzy przeprowadzili własne badania i które nie potwierdzają stanowiska GIP. Sprawa trafi pod obrady wspólnych zespołów problemowych prawa pracy i polityki gospodarczej TK.

Przewodniczący Waldemar Pawlak, kończąc spotkanie, omówił zakres tematów, które w najbliższym czasie będą przedmiotem prac w Komisji Trójstronnej. Do najważniejszych zaliczył: uporządkowanie strategii rozwoju, emisję CO2 , kwestie funduszy emerytalnych i systemu emerytalnego oraz informacje o możliwości powołania w ministerstwie gospodarki instytutu zrzeszającego ekspertów dialogu społecznego.
                                                                                                   
W załączniku pełna informacja z posiedzenia.