Paszport do eksportu

7 lutego 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną   konkursu projektów w 2011 roku w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.


Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Nabór wniosków rozpoczynie się 21 lutego 2011 roku.

Więcej informacji: LINK