W Bielsku Białej odbyło się szkolenie z zakresu PR i komunikacji

W połowie listopada (16-18) w Bielsku-Białej odbyło się kolejne szkolenie z zakresu public relations i komunikacji z udziałem 24 uczestników: pracowników firm, przedsiębiorców, rzemieślników i kadry zarządzającej z sektora MŚP.

 

Na czym polega komunikacja w sytuacjach kryzysowych? Od czego zależy skuteczność perswazji? Co powinna zawierać dobrze przygotowana informacja prasowa? – to zaledwie kilka zagadnień poruszanych na trwających trzy dni bezpłatnych warsztatach.

 

Uczestnicy szkolenia aktywnie włączali się w prace grupowe, podczas których mieli szansę sprawdzić sposoby praktycznego wykorzystania i stosowania narzędzi PR w codziennych działaniach. Przekonali się również, że włączanie pracowników w proces komunikacji, może przełożyć się na większą wydajność przedsiębiorstwa bądź organizacji.

 

Z wypowiedzi uczestników wynika, że zagadnienia public relations i komunikacji nie są mocna stroną przedsiębiorców. Tego rodzaju szkolenia są w środowisku MŚP potrzebne, szczególnie kiedy Polsce zagraża spowolnienie gospodarcze, będące następstwem kryzysu nękającego Europę. Ale również dlatego, że PR staje się narzędziem coraz powszechniej wykorzystywanym w świecie biznesu. W swoich działaniach MŚP rzadko korzystają z tego instrumentu. A szkoda, ponieważ PR pomaga w budowaniu marki i wizerunku firmy, a także jej wiarygodności, co zwłaszcza obecnie ma fundamentalne znaczenie.

 

Szkolenie rozpoczęło się wypełnieniem ankiety zawierającej podstawowe dane związane z przygotowaniem komunikatu prasowego, z dysonansem zapoznawczym, komunikowaniem w sytuacja kryzysowych, regułą niedostępności, czy grup docelowych działań PR. Zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi sprawiało uczestnikom ogromną trudność. Natomiast wypełnienie tej samej ankiety po zakończeniu szkolenia nie stwarzało większego problemu. Kursanci bardzo pozytywnie ocenili wartość merytoryczną szkolenia, dobór tematyki oraz pracę z trenerem. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali komplet materiałów szkoleniowych.

 

Cykl 26 szkoleń na terenie całej Polski realizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” współfinansowanego z funduszy unijnych.
 

Kontakt: biuro@pr4msp.pl, www.pr4msp.pl